Phớt vải xơ dừa đánh bóng trắng: Tạo độ sáng và mịn màng