Ứng dụng của phớt xơ dừa trong việc đánh bóng kim loại