Tại sao phớt vải trắng cần thiết trong việc gia công sản phẩm? | Vật liệu đánh bóng