Phớt vải xơ dừa: Sự lựa chọn tự nhiên cho đánh bóng