Phớt vải bò – vật liệu không thể thiếu khi đánh bóng | Vật liệu đánh bóng