Phớt vải bò và ứng dụng trong đánh bóng kim loại - Vật liệu đánh bóng