Lưu ý quan trọng cần ghi nhớ khi lựa chọn xơ dừa đánh bóng - Vật liệu đánh bóng