Giấy nhám có giá là bao nhiêu? | Vật liệu đánh bóng