Công dụng của bánh nỉ đánh bóng xám trong công nghiệp