Tổng hợp các loại vật liệu đánh bóng được tin dùng hiện nay