Quả lô đánh bóng kim loại: Công cụ đánh bóng kim loại được sử dụng phổ biến