Quả lô đánh bóng có đặc điểm gì nổi bật? | Vật liệu đánh bóng