Vải lưới và ưu điểm khi sử dụng vải lưới - Vật liệu đánh bóng