Tại sao Corundum tổng hợp được dùng trong chế tạo đá cắt chất lượng tốt? - Vật liệu đánh bóng