Công tắc hai chiều - ba công tắc mã A8055 - Vật liệu đánh bóng