Phớt vải trắng, vật liệu đánh bóng hiệu quả, chất lượng - Vật liệu đánh bóng