Giáp xếp với khả năng xử lý bề mặt hiệu quả - Vật liệu đánh bóng