Chổi rỉ giá rẻ, tiện lợi sử dụng trong công nghiệp đánh bóng kim loại