Bánh nỉ trong công nghệ đánh bóng kim loại - Vật liệu đánh bóng